,

ارائه کمک های اولیه

ارایه کمک های اولیه | آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد

همیشه یادگیری کمک‌های اولیه‌ از یک‌ کتاب‌ راهنما یا یک‌ دوره‌ آموزشی، با آنچه‌ در واقعیت‌ اتفاق‌ می‌افتد کاملاً مشابه‌ نیست‌. اکثر ما در برخورد با موارد حقیقی‌ دچار نگرانیی می شویم‌. با مقابله‌ کردن‌ با این‌ نوع‌ احساسات‌، بهتر قادر به‌ برخورد با موارد غیرمنتظره‌ خواهیم‌ بود…

هر آنچه‌ در توان‌ دارید، در ارائه کمک های اولیه انجام‌ دهید‌.

آنچه دراین مقاله می خوانید :

،

علم‌ ارائه کمک‌های اولیه‌، سختگیر نیست‌ و خطاهایی انسانی را می پذیرد. حتی با درمان‌ مناسب‌ و

سخت‌ترین‌ کوشش‌های شما، امکان‌ دارد مصدوم‌ در حد انتظار پاسخ‌ ندهد. بعضی وضعیت‌ها حتی با

بهترین‌ مراقبت‌ پزشکی، به‌ ناچار به‌ مرگ‌ منتهی می‌شوند. اگر در حد توان‌ تلاش‌ کنید، وجدان‌ شما

آسوده‌ خواهد بود.

،

ابتدا در زمان ارائه کمک های اولیه ، خطرها را ارزیابی کنید.

،

اصل‌ طلایی و اولیه‌ آن‌ است‌ که‌ « اول‌ سعی‌ کنید ضرر نرسانید ». باید از درمانی استفاده‌ کنید که‌

به‌ احتمال‌ قوی برای مصدوم‌ مفید واقع‌ میشود و نباید فقط‌ از جهت‌ اینکه‌ کاری انجام‌ داده‌ باشید،

درمانی را به‌ کار ببرید که‌ در مورد کارایی آن‌ اطمینان‌ ندارید. اصل‌ « انسان‌ نیکوکار »، از افرادی

که‌ در وضعیت‌ اورژانس‌ برای کمک‌ به‌ دیگران‌ پا به‌ صحنه‌ می‌گذارند، حمایت‌ می کند ولی از افرادی

که‌ حد و مرزهای پیشرفته‌ شده‌ را زیر پا می‌گذارند، پشتیبانی نمی‌کند. اگر خونسردی خود را حفظ‌ کنید

و از راهکارهای مشخص‌ شده‌ در این‌ کتاب‌ پیروی کنید، نیازی به‌ نگرانی‌ درباره‌ عواقب‌ قانونی نخواهید داشت‌.

ارائه کمک های اولیه

ارائه کمک های اولیه

مسؤولیت‌های شما درهنگام ارایه کمک های اولیه :

،

مسؤولیت‌های ارایه‌ کنندگان‌ کمک‌های اولیه‌ به‌ طور مشخص‌ تعیین‌ شده‌ است‌. این‌ موارد عبارتند از:

،

1– ارزیابی سریع‌ و بی خطر یک‌ وضعیت‌ اورژانس‌ و فراخوانی کمک‌های مناسب‌ .

،

2– محافظت‌ از مصدومان‌ و سایر افراد حاضر در صحنه‌ در برابر خطرها .

،

3– شناسایی آسیب‌ یا نوع‌ بیماری مصدوم‌ در حد امکان‌ .

،

4– ارایه‌ درمان‌ به‌ موقع‌ و مناسب‌ به‌ هر کدام‌ از مصدومان‌ (درمان‌ وضعیت‌های بسیار خطرناک‌ اولویت‌ دارد).

،

5– فراهم‌ کردن‌ شرایط‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ بیمارستان‌، نزد یک‌ پزشک‌ یا منزل‌ وی (بسته‌ به‌ ضرورت‌)

در صورت‌ نیاز به‌ کمک‌های پزشکی، باقی ماندن‌ در کنار مصدوم‌ تا زمانی که‌ امکان‌ ارایه‌ مراقبت‌های

بیشتر فراهم‌ شود.

،

6– گزارش‌ کردن‌ مشاهدات‌ خود به‌ افرادی که‌ مراقبت‌ از مصدوم‌ را به‌ عهده‌ می گیرند و در صورت‌ نیاز، به

ارایه‌ کمک‌های بیشتر .

،

7– پیشگیری از انتقال‌ متقاطع‌ عفونت‌ بین‌ خود و مصدوم‌ در حد امکان .

،

8– وضعیت‌ را ارزیابی کنید در مورد واقعه‌ از مصدوم‌ یا ناظران‌ سؤال‌ کنید. سعی کنید آسیب‌های وی را

شناسایی کنید و ابتدا موارد ضروری را درمان‌ کنید. مصدوم‌ را تا زمانی که‌ کاملاً ضروری نباشد، حرکت‌ ندهید.

،

9– با اطمینان‌ اقدام‌ به‌ مراقبت‌ از مصدوم‌ کنید .

،

10– درارایه کمک های اولیه ، مصدوم باید احساس‌ امنیت‌ داشته‌ باشد و بداند که‌ فرد کارآزموده‌ای از

وی مراقبت‌ میکند.

ارائه کمک های اولیه

ارایه دهنده کمک های اولیه

با رعایت‌ نکات‌ زیر، می‌توانید جوی از اطمینان‌ و اعتماد به‌ وجود آورید : 

،

  • هم‌، واکنش‌های خود و هم‌ مشکل‌ ایجاد شده‌ برای مصدوم‌ را کنترل‌ کنید.

  • خونسرد و منطقی عمل‌ کنید.

  • خوش‌ رفتار ولی قاطع‌ باشید.

  • با مهربانی اما هدف‌ دار و صریح‌ با مصدوم‌ صحبت‌ کنید.

،

ایجاد اطمینان‌ در ارایه کمک های اولیه به مصدوم :

،

در طول‌ زمان‌ معاینه‌ و درمان‌ مصدوم‌، با وی صحبت‌ کنید. به‌ وی توضیح‌ بدهید که‌ قصد دارید چه‌ کاری

انجام‌ دهید. سعی کنید با دادن‌ پاسخ‌های صادقانه‌ به‌ سؤالات‌ بیمار، تا جایی که‌ می توانید از ترس‌ وی کم‌

کنید. در صورتی‌ که‌ پاسخ‌ سؤالی را نمی دانید، این‌ مطلب‌ را به‌ بیمار بگویید.

:

حتی پس‌ از پایان‌ درمان‌، باز هم‌ اطمینان‌ بخشیدن‌ به‌ بیمار را ادامه‌ بدهید. همچنین‌ در مورد خویشاوندان‌

نزدیک‌ مصدوم‌ یا هر شخص‌ دیگری که‌ باید از این‌ حادثه‌ مطلع‌ شود، سؤال‌ کنید. از مصدوم‌ بپرسید که‌ آیا

لازم‌ است‌ مسؤولیت‌هایی را که‌ بر عهده‌ وی بوده‌ (مثلاً رفتن‌ به‌ مدرسه‌ به‌ دنبال‌ فرزندش‌) انجام‌ دهید.

:

فردی را که‌ مطمئن‌ هستید در حال‌ مرگ‌ و یا شدیداً بدحال‌ یا آسیب‌ دیده‌ است‌، رها نکنید. به‌ گفتگو با

مصدوم‌ ادامه‌ بدهید و دست‌ وی را بگیرید؛ هرگز اجازه‌ ندهید که‌ فرد احساس‌ تنهایی کند.

،

گفتگوبا نزدیکان یا خویشاوندان مصدوم درکمک های اولیه :

،

رساندن خبر فوت به خویشاوندان مرحوم معمولاً از وظایف‌ پلیس‌ یا پزشک‌ مربوطه‌ است‌. با این‌ وجود،

مناسب‌ است‌ که‌ شما به‌ خویشاوندان‌ و دوستان‌ فرد بگویید که‌ وی مصدوم‌ یا بیمار شده‌ است‌. همیشه‌

مطمئن‌ شوید که‌ اولین‌ شخص‌ طرف‌ گفتگو با شما، همان‌ شخص‌ مناسب‌ و مرتبط‌ با حادثه‌ است‌. سپس‌،

در حد توان‌ ساده‌ و صادقانه‌، به‌ توضیح‌ ماجرا بپردازید و در صورت‌ لزوم‌، محلی را که‌ مصدوم‌ به‌ آنجا

منتقل‌ شده‌ هم‌ ذکر کنید. مبهم‌ یا اغراق‌ آمیز سخن‌ نگویید چون‌ این‌ کار می‌تواند دلواپسی بی مورد ایجاد

کند. بهتر است‌ به‌ جای دادن‌ اطلاعات‌ گمراه‌ کننده‌ به‌ فرد در مورد یک‌ آسیب‌ یا بیماری، اظهار بی اطلاعی کنید.

ارائه کمک های اولیه

ارایه دهنده کمک های اولیه

نحوه‌ برخورد با کودکان‌ درارایه دهنده کمک های اولیه :

،

کودکان‌ کم‌ سن‌ و سال‌ بسیار زیرک‌ هستند و هر گونه‌ تردید و دودلی شما را به‌ سرعت‌ درک‌ می کنند. اعتماد

کودک‌ آسیب‌ دیده‌ یا بیمار را از طریق‌ گفتگوی ابتدایی با فرد مورد اعتماد وی (در صورت‌ امکان‌ یکی از والدین‌)

جلب‌ کنید. در صورتی که‌ پدر یا مادر کودک‌، شما را بپذیرند و متقاعد شوند که‌ کمک‌ شما مؤثر واقع‌ خواهد شد،

این‌ حس‌ اعتماد به‌ کودک‌ منتقل‌ می شود. همیشه‌ در مورد روند کار و آنچه‌ قصد دارید انجام‌ دهید، با جملاتی ساده‌

به‌ کودک‌ توضیح‌ بدهید؛ از بالای سر کودک‌ با او صحبت‌ نکنید. نباید کودک‌ را از مادر، پدر یا سایر افراد مورد

اعتماد وی جدا کنید.

،

درارایه‌ کمک‌های اولیه‌ به‌ یک‌ کودک‌ سعی کنید که‌ کودک‌ درحین‌ درمان‌ شما، احساس‌ آرامش‌ و اطمینان‌ کند.

همیشه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ اینکه‌ سن‌ کودک‌ چقدر است‌، در مورد آنچه‌ انجام‌ می دهید به‌ وی توضیح‌ دهید .

ارایه دهنده کمک های اولیه

ارایه کمک های اولیه | آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد