آنچه مادر شيرده بايد بداند

بهترین شیر برای تغذیه کودکم چیست؟ :

.

شیرمادربهترین غذابرای تغذیه شیرخواراست. پیامبراکرم(ص)

.

آنچه يك مادر شيرده بايد بداند-آموزش به بیمار-بیمارستان قائم مشهد-1

آنچه يك مادر شيرده بايد بداند

.

شیرمادربهترین تغذیه برای کودک شماست :

.

 • آنچه یک مادر شیرده باید بداند ، زیرا تمام مواد لازم رابرای رشدشیرخواردارد.

 • کودکانی که شیرمادر می خورند کمتر به اسهال ، سرماخوردگی ، عفونت گوش ، آسم و عفونت کلیه مبتلامی شوند.
 • شیرمادر دارای چربیهای لازم برای رشد سلولهای مغزی کودک می باشد و کودکان شیرمادرخوار سالم تر و باهوش ترند.
 • میزان سدیم ، پروتئین و فسفر شیرمادر به حدی است که به کلیه های نوزاد که هنوزکامل نشده صدمه ای واردنمی کند.

 • احتمال سرطان پستان ، تخمدان ورحم در زنانی كه شير می دهند به مراتب كمتراست.

.

مادر عزيز:

شيرشما هديه ای است الهی كه بهترين غذا برای فرزند شماست.

.

ميخواهم كودكم را با شير خود تغذيه كنم :

.

آنچه يك مادر شيرده بايد بدانند-آموزش به بیمار-بیمارستان قائم مشهد

شیرمادربهترین غذابرای تغذیه شیرخواراست.

.

اعتماد به نفس كليد موفقيت است . همانطور كه می دانيد :

پستانها درزمان حاملگی بزرگ شده وغده های سازنده فعال می شوند بطوريكه ترشح شيرمادرازماههای آخرحاملگی آغاز و قبل از

تولد نوزاد آغوز درپستانهای مادرموجودمی باشد.

.

شيرمادر،  روزهای اول بعداز تولد را كه غليظ و زرد رنگ است “آغوز يا ماك”می گويند.آغوز

به دليل داشتن مواد ايمنی بخش نوزاد را دربرابربسياری ازبيماريها محافظت می كند و اگرچه مقدارآن كم است ولی همان

مقداركم نيازهای كودك رابرآورده می كند.

پس بايستی تغذيه نوزاد بلا فاصله بعد از زايمان و با آغوز شروع شود.

هر پستانی می تواند شير توليد كند واين مسئله ارتباطی بااندازه و شكل پستان ندارد.

استفاده ازپستانک و بطری هرگز.

.

آنچه يك مادر شيرده بايد بداند، چه كنم تا شيرم افزايش يابد؟

.

1- مكيدن مكررپستان توسط شيرخواربهترين راه براي جريان يافتن شيروافزايش ميزان آن است.

2- هرزمان كودك نيازداشت به او شيردهيد نه برحسب ساعت و زمان مشخص.

3- درهروعده شيردهی قسمت اول شيررقيق وانتهای آن غليظ وچرب تراست.شيرخواربرای رشد مطلوب بايدهردوبخش شير را

دريافت  كند بنابراين پستان را به مدت كافی دردهان او قرار دهيد و منتظر بمانيد تا كودك پستان را بمكد وخودش پستان رارها نمايد.

4- درهنگام شيردادن به كودك نگاه كنيد او را نوازش كنيد. با اوحرف بزنيد وهمه عشق ومحبت خود را به اوعرضه نماييد.

.

مادرشيرده نياز به :

.

 • استراحت

 • تغذيه مناسب

 • آرامش فكری

 • حمايت عاطفي خانواده خصوصاهمسردارد.

.

آنچه يك مادر شيرده بايد بدانند-آموزش به بیمار-بیمارستان قائم مشهد

مادرشیرده

.

بهترین شیر برای تغذیه کودک و طريقه صحيح شيردهی به کودک :

.

1- قبل ازهرشيردهی دستهايتان را با آب وصابون بشوئيد. ولی شستن پستانهايك باردر روزبا آب ولرم كافی است.

2- درهر وضعيتی كه راحت هستيد به كودك شيردهيد.(نشسته –خوابيده و…)

3- هنگام شيردادن دست وبازوی خود را  زيرسر و شانه شيرخوارقراردهيد دراين حالت صورت او روبروی پستان وچانه اش درتماس با پستان شماست.

4- مراقب باشيدعلاوه بر نوك پستان هاله قهوه ای رنگ پستان نيزدر دهان شيرخوار قرار گيرد.

5- ازكرم و پماد برای زخم نوك پستان استفاده نكنيد زيرا باعث تحريك پوست پستان می شود.

6- درصورت زخم بودن نوك پستان  بعد از
شيردادن مقداری از شيرتان را دوشيده و به نوك و هاله پستان بماليد و اجازه دهيد درمعرض هوا خشك شود.

.

مكيدن بيشترپستان = توليدبيشترشير

.

آنچه يك مادر شيرده بايد بداند به خاطربسپاريد بهترين مادر :

.

 • در6 ماه اول تولد هيچ غذايی بجز شير خود رابه كودك نمی دهد ( حتی آب ياآب قند – ترنجبين يا…. )
 • بلافاصله بعد از تولد نوزاد را با سينه خود تغذيه می كند.
 • از7ماهگی تغذيه كمكی راشروع می نمايد. -شيردهی را تا پايان 2 سالگی ادامه می دهد. شب ها حتما كودك را شير می دهد.
 • ازپستانك وبطری يا شير خشك جهت تغذيه كودك استفاده نمی كند.
 • پدرجان مادر راكمك كن تا بهترين شيررابمن بدهد.

.

مركزآموزشی پژوهشی درمانی قائم(عج)

بخش NICU

كميته اموزش سلامت

پمفلت آموزشی : آنچه مادر شیرده باید بداند

آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد

آنچه مادر شیرده باید بداند

.

TAGS: آنچه يك مادر شيرده بايد بداند | بهترین شیر برای تغذیه کودک چیست؟ | شیرمادر | چه کنم تاشیرم افزایش یابد؟ | نیازکودک | غذای مناسب کودک | بهترین غذای شیرخوار | مادرشیرده | حمایت عاطفی | طریقه صحیح شیردهی به بچه | زخم پستان | بهترین مادر | شش ماه اول تولد | آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد