آلرژی فصلی چیست؟

آلرژی فصلی چیست؟ | آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد

آلرژی فصلی چیست بهار ، موسم طراوت و فصل آغاز رويش و تازگی ، برای بعضی ها زمان شروع حساسيت های آزاردهنده فصلی است. عده ای در کلينيک ها و به دنبال راهي برای تسکين عطسه ، سرفه و رفع خارش چشمها هستند.ولی آيا راهی برای درمان وجود دارد؟