همیشه يادگيری کمک‌های اوليه‌ از يک‌ کتاب‌ راهنما يا يک‌ دوره‌ آموزشی، با آنچه‌ در واقعيت‌ اتفاق‌ مي‌افتد کاملاً مشابه‌ نيست‌. اکثر ما در برخورد با موارد حقيقي‌ دچار نگرانيی می شويم‌. با مقابله‌ کردن‌ با اين‌ نوع‌ احساسات‌، بهتر قادر به‌ برخورد با موارد غيرمنتظره‌ خواهيم‌ بود…

Read more

سندروم بهجت ، علل ، علائم و درمان ها

آیامیدانیدسندروم بهجت ازچیست و راه درمان آن که دارای طیف گسترده ای می باشد ، علائم بیماری واما اکثرافرادفقط تعدادی ازاین موارد را دارند. رژیم غذایی مناسب وعلائم بیماری سندروم بهجت درآموزش به بیمار وراه درمان آن وعوارض جانبی و درمانهای دارويی درسندروم بهجت چیست: مشکلات پوستی وحتی تاثیرمستقیم بر رابطه جنسی و بارداری دارد.

واقعاسندروم بهجت چیست: علائم بيماری بازخم هاي پوستي واختلالات چشمی است.علت بيماری ناشناخته است.در كشورهاي خاورميانه مثل ژاپن،چين،ايران،عربستان صعودی بيشتر شيوع دارد. امامسری نيست.

سن شايع بين 20 تا 40 سال مي باشد .آفتهاي دهانی، دستگاه تناسلی واختلالات چشمی از علائم بیماری سندروم بهجت می باشد.

Read more