بیمه طرف قرارداد،،سوالات متداول بیمه تکمیلی،

بیمه های طرف قرارداد،سوالات بیمه تکمیلی، امروز دراموزش به بیماربیمارستان قائم مشهد باهم بیمه های پایه و بیمه های طرف قرارداد و همینطور بیمه های تکمیلی بانک هارو بررسی و تاحدودی به سئوالات متداول بیمه های پایه وبیمه های تکمیلی بانک ها درحدزمان پاسخ میدهیم

چنانچه سوالی داشتید درنظرهااعلام کنید تا پاسخگوباشیم. باارزوی سلامتی و پیروزی برای تک تک شماعزیزان

  • بیمه تامین اجتماعی

    بیمه های پایه

  • بیمه درمانی سلامت

    بیمه های پایه

  • بیمه نیروهای مسلح

    بیمه پایه

بیمه های طرف قرارداد،سوالات بیمه تکمیلی.

بیمه های طرف قرارداد. بیمه تکمیلی بیمارستان قائم مشهد : بیمه نامه ای است که هزینه های ناشی از بیماری و حوادث را پرداخت میکند و از آنجاییکه تکمیل کننده پوشش بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی می باشد به آن بیمه درمان تکمیلی گفته میشود . سازمان های بیمه گرپایه همچون سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ، خدمات خود را دربیمارستان ها و مراکز درمانی خود و مراکز دولتی ارایه میکنند و بااموزش به بیمار و یا در صورت مراجعه بیمه شده تامین اجتماعی به بیمارستان ها و مراکز بخش خصوصی هزینه ها را بر مبنای تعرفه سازمان تامین اجتماعی و تعرفه دولتی محاسبه و پرداخت میکنند و همین موضوع باعث میشود بیمه شده در صورت مراجعه به مراکز درمانی بخش خصوصی هزینه های سرسام آوری را شخصا پرداخت کند . با توجه به موارد فوق وهمچنین افزایش هزینه های درمان در جامعه داشتن بیمه تکمیلی بیش از پیش ضروری به نظر میرسد .

در بیمه تکمیلی هزینه های بستری شدن و جراحی در بیمارستان ، رادیوتراپی ، شیمی درمانی ، آنژیوگرافی قلب ، گامانایف ، هزینه های زایمان ،هزینه های های پاراکلینیکی از قبیل سونوگرافی ، رادیولوژِی، ماموگرافی ، انواع اسکن ، آندوسکوپی ، ام آر آی ، آزمایشگاه و همچنین هزینه های دندان پزشکی ، دارو ، ویزیت ، عینک ، سمعک , … پرداخت میگردد البته لازم به ذکر است هر قرارداد بیمه تکمیلی شرایط خاص خود را دارد و با توجه به تعداد نفرات ، مقدار حق بیمه ، مقدار فرانشیز ممکن است تعهدات متفاوتی داشته باشد

و اما هزینه بیمه تکمیلی می تواند از ماهیانه 100/000تومان تا 800/000 تومان برای هر نفر متغیر باشد .
هزینه بیمه تکمیلی به عوامل زیر بستگی دارد :
1- نوع تعهدات انتخاب شده در بیمه تکمیلی : به عنوان مثال انتخاب هزینه های دندانپزشکی ، آزمایشگاه یا دارو و ویزیت بطور مستقیم در هزینه بیمه تکمیلی تاثیر گذار است
2- سقف تعهدات انتخاب شده در بیمه تکمیلی : تعیین مقدار تعهد شرکت بیمه در مورد هر یک از تعهدات انتخاب شده بطور مستقیم در هزینه بیمه تکمیلی موثر است به عنوان مثال سقف هزینه های آزمایشگاه برای هر نفر در سال پانصد هزار تومان باشد یا دو میلیون تومان و یا بیشتر
3- مقدار فرانشیز در بیمه تکمیلی : فرانشیز درصدی از هزینه های درمانی است که به عهده شخص بیمه شده است و هر چقدر این درصد بیشتر باشد بدیهی است که سهم بیمه شده از هزینه ها بیشتر و حق بیمه پرداختی کمتر میشود
4- تعداد افراد بیمه شده در بیمه تکمیلی : هر چقدر تعداد افراد گروه بیشتر باشند امکان ارایه تخفیف و کاهش حق بیمه بیشتر خواهد شد
5- سوابق سال های گذشته بیمه گذار و میزان ضریب خسارت بیمه تکمیلی در سال های گذشته نیز یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در مقدار هزینه بیمه تکمیلی است .

بیمه طرف قرارداد،،سوالات متداول بیمه تکمیلی،

حالاسهم بیمـه شـده از خسـارت ارزیابی شده را فرانشیز می گویند ، مقدار فرانشیز 30% است ، اما در زمان عقد قرارداد با پرداخت حق بیمه بیشتر ، کاهش فرانشیز تا 10% نیز امکان پذیراست ، در صورتی که بیمـه شده از خدمات بیمـه گر پایه (سازمان تامین اجتماعی ، بیمه سلامت ، بیمه خدمات درمانی و …) استفاده نماید بخش قابل توجهی از فرانشیز توسط بیمه گر پایه پوشش داده خواهد شد و سهم بیمه شده از مبلغ خسارت به سمت صفــر میـل پیدا میکند .

حالابرای استفاده از بیمه تکمیلی دو روش وجود دارد :
1- روش غیرمستقیم یا آنلاین: در این روش بیمه شده با مراجعه به مراکز وبیمارستان های طرف قرارداد با بیمه ایران از خدمات بیمه تکمیلی بهره مند میشود در واقع مراکز درمانی طرف قرارداد از طریق سیستم آنلاین سدا این امکان را دارند که با وارد کردن کد ملی بیمه شده از جزییات بیمه تکمیلی ایشان مطلع و بر همان اساس به نامبرده خدمات بدهند و هیچ هزینه ای به جز فرانشیز بیمه تکمیلی و هزینه خدمات خارج از تعهدات بیمه تکمیلی (استثنائات قرارداد ) از بیمه شده دریافت نمی کنند
2- روش مستقیم یا آفلاین: در این روش بیمه شده به مراکز درمانی غیر طرف قرارداد با بیمه ایران مراجعه میکند و طبیعتا هزینه خدمات پزشکی دریافت شده را شخصا پرداخته و اسناد و مدارک مربوطه را به شرکت بیمه تحویل میدهد تا پس از بررسی که معمولا یک هفته طول میکشد مبلغ تعهد شده به حساب بیمه شده واریز گردد .
در صورتیکه به بیمارستان و یا مراکز درمانی مراجعه کرده اید که با سازمان تامین اجتماعی هم قرارداد ندارند برای دریافت سهم سازمان تامین اجتماعی از هزینه های انجام شده می بایست ابتدا اسناد وصورت حساب های خود را به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهید . در تهران میبایست به دفتر رسیدگی اسناد پزشکی استان تهران سازمان تامین اجتماعی واقع در خیابان کارگر شمالی روبروی پارک لاله ساختمان 254 و یا کلیه کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی مراجعه و کلیه اسناد و مدارک را تحویل سازمان فوق بدهید تا پس از بررسی که معمولا حدود یک ماه طول میکشد سهم بیمه گر پایه یا سازمان تامین اجتماعی به حساب شما واریز گردد. پس از واریز وجه توسط سازمان تامین اجتماعی به حساب بیمه شده میبایست گواهی مبلغ پرداخت شده از سایت آن سازمان دریافت وبه همراه کپی برابر اصل مدارک ارایه شده به سازمان تامین اجتماعی برای بررسی و محاسبه به بیمه گر بیمه تکمیلی ( بیمه ایران ) تحویل گردد .
توصیه ما به بیمه شدگان بیمه تکمیلی این است که حتما از روش غیر مستقیم یا آنلاین استفاده کنند.
به مدت زمانی از قرارداد بیمه درمان تکمیلی که پوشش های بیمه ای غیر فعال است و در این مدت شرکت بیمه هیچ تعهدی ندارد ،
دوره انتظار میگویند . به عنوان مثال پوشش هزینه های زایمان 9 ماه دوره انتظاردارد یعنی بیمه شده زن فقط پس از سپری شدن
9 ماه از تاریخ شروع قرارداد بیمه تکمیلی می تواند از پوشش بیمه زایمان استفاده کند.
ضمنا در صورت تمدید قرارداد در سال دوم  دوره انتظار زایمان برای افرادی که در قرارداد سال قبل بوده اند حذف میگردد.

بله مطمئنا : بیمه تکمیلی هزینه های زایمان را اعم از زایمان طبیعی و سزارین تا مقدار تعهد خریداری شده پوشش میدهد و تنها نکته ای که در بیمه تکمیلی زایمان باید توجه کرد ، وجود دوره انتظار در قراردادهای بیمه تکمیلی است . دوره انتظار زایمان بدین معنی است که برای مدتی که در بیمه نامه مشخص شده شرکت بیمه هیچ تعهدی نسبت به جبران هزینه های زایمان نخواهد داشت و این مدت در حال حاضر 9 ماه است . همچنین در صورتیکه بیمه شده دارای سابقه بیمه تکمیلی پیوسته باشد دوره انتظار حذف میگردد.

دربیمه تکمیلی : پاراکلینیک به معنای مجموعه خدمات بهداشتی و درمانی است مربوط به ناهنجاری ها و مشکلات نهفته در بدن که با معاینه عادی کشف نمی گردد و مستلزم بررسی های آزمایشگاهی با استفاده از تجهیزات خاص میباشد .هزینه های پاراکلینیکی در پنج بسته یا گروه در بیمه تکمیلی عرضه میگردد :
پاراکلینیکی گروه یک :شامل : انواع رادیوگرافی ، آنژیوگرافی سرپایی عروق محیطی و چشم ، انواع سونوگرافی ، انواع اسکن ، ام ار ای ، پزشکی هسته ای (شامل اسکن هسته ای و درمان ایزوتوپ) دانسیتومتری ( سنجش تراکم استخوان )
پاراکلینیکی گروه دو شامل : انواع آندوسکوپی ، ERCP ، خدمات تشخیصی قلبی و عروقی شامل نوار قلب ، انواع اکوکاردیوگرافی ، انواع هولتر مانیتورینگ ، تست ورزش ، آنالیز پیس میکر ، تیلت تست ، خدمات تشخیصی تنفسی مانند ( اسپرومتری وPFT و …) خدمات تشخیصی الکترومیوگرافی و هدایت عصبی (EMG ،NCV) الکتروانسفالوگرافی (EEG) ، خدمات تشخیصی یورودینامیک (نوار مثانه) خدمات تشخیصی و پرتو پزشکی چشم ( مانند اپتومتری ، پریمتری ، بیومتری ، پاکی متری ، پنتاکم و … ) ، خدمات تشخیصی گوش ( مانند تمپانومتری ، انواع ادیومتری و … )
پاراکلینیکی گروه سه : خدمات آزمایشگاهی (به استثنای مارکرهای جنینی) ، پاتولوژی ، تستهای آلرژیک ، ژنتیک پزشکی (به استثنای آزمایشات ژنتیک جنین و غربالگری ژنتیک والدین)
پاراکلینکی گروه چهار : خدمات غربالگری جنینی و تشخیص و درمان ناهنجاریهای جنینی شامل :اکوی قلب جنین ، مارکرهای جنینی و آزمایشات ژنتیک جنین
پاراکلینیکی گروه پنج : فیزیوتراپی (PT) ، گفتار درمانی (ST) ، کاردرمانی (OT) می باشد .

حتما ، در صورتیکه سفارت ایران در کشور مربوطه هزینه های انجام شده را تایید نماید تا سقف تعهدات بیمه نامه خسارت بطور کامل پرداخت میشود و در صورت عدم تایید سفارت با توجه به بالاترین تعرفه مراکز درمانی طرف قرارداد در داخل کشور هزینه ها محاسبه و پرداخت میشود

ماده 13 شرایط عمومی بیمه تکمیلی : بیمه ‌شدگانی که به‌ علت عدم‌ امکان معالجه در داخل کشور با تشخیص پزشک معالج بیمه‌ شده و با تأیید بیمه‌گر به خارج اعزام می‌گردند و یا هنگام مسافرت به خارج از کشور به‌ دلیل فوریت‏های پزشکی نیاز به تشخیص و معالجه پیدا می‏کنند در صورتی که سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه، صورت‌حساب‌های هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی آنان را تأیید کند تا سقف هزینه‌های مورد تعهد بیمه‌گر مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد. در صورت عدم‌ احراز هریک از موارد فوق، هزینه‌های انجام‌ شده با‌توجه به بالاترین تعرفه مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه‌گر محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره : میزان خسارت براساس نرخ ارز اعلام‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان ترخیص از بیمارستان محاسبه خواهد شد.

تمام فرزندان پسر تا سن بیست سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل تمام وقت دانشگاهی تا سن بیست و پنج سال تمام و دانشجویان رشته پزشکی تا سن بیست و شش سال تمام تحت

پوشش بیمه نامه های درمان تکمیلی بوده و در صورتی که در ابتدای قرارداد مشمول پوشش قـرارداد باشند پوشش بیمه ای ایشان تا پایان قــرارداد ادامه خواهد داشت .

فرزندان دختـر تا هنگام ازدواج یا اشتغال به کار تحت پوشش ببیمه نامه می باشند

نکته : فرزندان دختـر در صورت طلاق ، می توانند از محل بیمه نامه درمان تکمیلی پـدر ( یا مادر ) تحت پوشش قرار گیرند .

اری حتما کلیه هزینه های مربوط به تعویض مفصل زانو و مفصل لگن جزو تعهدات بیمه تکمیلی است . پرداخت هزینه های عمل زانو و لگن از محل تعهدات جراحی های عمومی و تا سقف تعهدات مندرج در قرارداد پس از کسر فرانشیز قابل پرداخت است . هزینه های مربوط به خرید پروتز یا مفصل مصنوعی زانو و لگن نیز جزو تعهدات بیمه تکمیلی است .
پرداخت فاکتور خرید پروتز منوط به تایید و مهر و امضا فاکتور بوسیله تیم جراح و اطاق عمل مبنی بر استفاده این لوازم در بدن بیمار است . چنانچه شـرکت بیمه با مراکز فروش پروتز قرارداد نداشته باشد میبایست پروتز توسط بیمه شده خریداری شود و پس از ترخیص با ارائه مدارک به شـرکت بیمه هزینه آن حداکثر تا سقف تعهدات بیمه نامه و پس از کسر فرانشیز دریـافت گـردد .

آری ، بر اساس ماده30 قانون الحاق بـرخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بیـان میدارد :
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی وغیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده‌درصد(10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به‌طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‏شود. توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یادشده بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک‌‌‌‌بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه‌کرداعتبارات مذکور را هر شش ماه یک‌‌‌‌بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند.بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجـرای این ماده است .
مصدومان حوادث راننـدگی به صورت کاملا رایگان در مراکز درمانی پذیرش و درمان میشوند و تا 60 روز پس از ترخیص نیز می توانند پیگیری درمان انجام شده را به صورت کاملا رایگان داشته باشند اما چنانچه مصدوم حوادث رانندگی دارای بیمه تکمیلی باشد و قصد استفاده از خدمات بیمارستان های خصوصی را داشته باشد بیمه تکمیلی پس از کسر فرانشیزملزم به پرداخت هزینه ها خواهد بود . لازم به ذکر است بیمه گر پایه (تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، بیمه سلامت و …) هزینه های حوادث راننـدگی را پـرداخت نمی کنند .  بیمه طرف قرارداد،،سوالات متداول بیمه تکمیلی،

خدمــات : سپتوپلاستی ، ژنیکوماستی ، ابدومینوپلاستی و عوارض آن ، ماموپلاستی و عوارض آن ،انواع فتق جدار شكم و فتق نافی ، چاقی مفرط ، انواع بلفاروپلاستی به جز اکتروپیون و انتروپیون ، جراحی فك ، استرابیسم ، اسکولیوز و کیفوز ، رفع عیوب انكساری چشم به هر روش (لیزیک، لازک ، و …) شامل جراحی کارگذاری لنز داخل چشمی به علت هیپرمیوپی ، جراحی ترمیمی اسكارهای قدیمی در هر جای بدن ، كورتاژ تخلیه ای : برای جراحی کورتاژ تخلیه‌ای در صورت ضمیمه نمودن سونوگرافی قبل از عمل، مبنی بر مرده بودن جنین، نیازی به تایید پزشک معتمد نمی‌باشد.

بیمه های تکمیلی
بیمه آتیه سازان حافظبیمه دیبیمه ایران
بیمه معلمکمک رسان SOSبیمه نوین
بیمه آرمانبیمه سینابیمه سامان
دانشگاه آزادکانون سردفترانبیمه سرمد
بیمه 15 خردادشرکت نفت فلات قارهصدا و سیمای ایران
بیمه تکمیلی بانک ها
بیمه تکمیلی بانک ها
بانک ملتبانک سپهبانک تجارتبانک رفاهبانک کشاورزیبانک مرکزی
بانک صنعت و معدنبانک مسکنبانک صادراتبانک مهربانک ملی

و من میلیون هاکیلومتراسکرول کردم تا به

هدفم نزدیکتربشم و این داستان همچنان ادامه داره…

2628

کارکنان بیمارستان قایم مشهد