, ,

مراقبت های قبل ازعمل جراحی

مراقبت های قبل از عمل جراحی | آموزش به بیمار

ازاهداف مراقبت های قبل ازعمل جراحی بررسی اضطراب ، وضعیت تغذیه ای ، چاقی، اعتیاد به مواد مخدر ،

الکل یا داروها ، وضعیت تنفسی ، وضعیت قلبی عروقی ، کارکبدوکلیه ها ، کارسیستم ایمنی بدن ،

آماده کردن روده ، آماده کردن پوست ، آموزش بیمارقبل ازعمل جراحی ، تغذیه مناسب – مایعات قبل از

عمل جراحی ودرآخرپوشین لباس اتاق عمل می باشد .

،

اضطراب واسترس درمراقبت های قبل ازعمل جراحی :

،

بعلت تجربه جراحی ( هوشبری – درد ) ، نگرانی از نتیجه جراحی – نا آگاهی از پروتکل و اقدامات پیش از

عمل و نتایج مورد نظر بعد از عمل – ترس از جدا شدن خانواده بخصوص کودکان.

.

مراقبت های قبل از عمل جراحی | آموزش به بیمار

مراقبت های قبل از عمل جراحی | آموزش به بیمار

.

وضعیت تغذیه قبل ازانجام عمل جراحی :

،

در نظر گرفتن رژیم غذایی پرکالری و پر پروتئین و ویتامین ، از دست رفتن مایع باعث اختلال تعادل الکترولیت ها

می شود میزان مصرف ( دریافت ) و دفع مایعات هر روز در پرونده بیمار ثبت می شود.

،

وضعیت چاقی :

،

اگر بیمار چاق باشد و قبل از عمل وقت کافی داشته باشیم برای کم کردن خطر جراحی باید وزن بیمار را  کاهش داد

بافتهای جراحی مقاومت زیادی در برابر عفونت ندارند باز شدن زخم و عفونت در بیماران چاق  شایع است بیماران

چاق بدلیل وزن زیاد نمی توانند بخوبی از خود مراقبت کنند و در هنگام خوابیدن به  پهلو نمی توانند بخوبی نفس

بکشند و دچار کاهش تهویه ریوی می شوند و بیشتر در معرض عوارض ریوی قرار می گیرند.

،

اعتیاد به موادمخدر ، الکل یا داروها :

،

اکثر معتادین به داروها یا الکل اعتیاد خود را از دیگران پنهان کرده و می توان محل تزریق یا ضربه را

روی بدن این افراد مشاهده کرد.

.

مراقبت های قبل از عمل جراحی | آموزش به بیمار

مراقبت های قبل از عمل جراحی

.

وضعیت تنفسی :

،

برقراری کار دستگاه تنفسی مطلوب یکی از اهداف مهم در بیمارانی است که به احتمال زیاد تحت عمل جراحی قرار

می گیرند ازتمام بیماران خواسته می شود 4-6 هفته قبل از عمل جراحی مصرف دخانیات را قطع کنند بیمارانی که

قرار است تحت عمل جراحی قفسه صدری یا شکم قرار بگیرند از نظر ورزشهای تنفسی و نحوه استفاده از

اسپیرومتری ساده آموزش داده می شوند.

،

وضعیت قلبی عروقی بیمار :

،

یکی از اهداف آماده سازی بیمار برای جراحی این است که دستگاه قلبی – عروقی بخوبی کار کند و بتواند نیازهای

اکسیژن ، مایع و تغذیه در تمام مدت قبل تا بعد از عمل جراحی را برآورده سازد بسته به شدت علائم می توان تا

زمان حصول نتایج ازدرمان طبی عمل جراحی را به تاخیر انداخت اجتناب از تغییرات ناگهانی وضعیت

بدن – بیحرکتی طولانی – کاهش فشارخون یا هیپوکسی و دریافت بیش از حد مایعات یا خون در مبتلایان به

بیماریهای قلبی – عروقی از اهمیت خاص برخوردار است.

،

کارکبد و کلیه ها قبل ازعمل جراحی :

،

یکی از اهداف آماده سازی مراقبت های قبل ازعمل جراحی رساندن کلیه و کبد به وضعیتی که حداکثر فعالیت برای

دفع کافی داروها ،مواد بیهوشی ، مواد زاید و سمی بدن داشته باشد .کبد نقش مهمی در انتقال بیولوژیکی ترکیبات

بیهوش کننده و داروها دارد هرگونه بیماری کبدی روی تجزیه داروهای بیهوشی موثر است قبل از عمل باید اختلال

کار کبد برطرف شود .کلیه در دفع داروهای بیهوشی نقش دارند انجام جراحی در بیماریهای کلیوی ( نارسایی ….. )

ممنوع است. در مبتلایان به بیماری دیابت هیپوگلیسمی مهمترین مسئله برای زندگی بهتر است که ممکن است در حین

عمل یا بعد از عمل اتفاق بیفتد.

.

مراقبت های قبل از عمل جراحی | آموزش به بیمار

مراقبت های قبل از عمل جراحی

کارکرد سیستم ایمنی بدن :

،

تشخیص سابقه آلرژی – توجه و دقت به حساسیت و واکنشهای نامطلوب نسبت به داروی خاص – تزریق خون و

هرگونه واکنش مثبت داروهای مصرفی قلبی و فعلی در پرونده ثبت شود بر صورت خفیفترین علائم یا کوچکترین

افزایش درجه حرارت در مراقبت های قبل ازعمل جراحی باید مورد بررسی قرار گیرد.

،

آماده کردن روده :

،

شب قبل از عمل ، تنقیه و استفاده از مسهل در جراحی گوارش لازم است.

آماده سازی پوست بیمار :

،

بیمار قبل از عمل باید حمام با روش گرم بگیرد بخاطر کم شدن خطر آلودگی زخم جراحی موهای محل جراحی و

اطراف آن را با خود تراش و تیغ نتراشد زیرا ممکن است در صورت تراشیدن موی محل عمل زخم و بریدگی ایجاد

شود و راهی برای ورود میکروبها باشد بهتر از ماشین تراش برقی و لوسیونهای موبر ( با تست حساسیت ) استفاده شود.

،

آموزش بیمارقبل ازعمل جراحی :

،

اگر آموزشهای لازم را چند روز قبل از عمل و در موقع مناسب به بیمار ندهند ممکن است بیمار مقداری از آنها را فراموش

کند ولی اگر آموزشهای لازم در زمان نزدیک به عمل جراحی داده شود بدلیل اثر داروهای قبل از هوشبری آنها را در موقع

مناسب بکار نمی گیرند. پس آموزش به بیمارمهم است.

،

بهترین زمان وقتی است که بیمار آمادگی و شرایط درک و بکارگیری را داشته باشد و بتواند این آموزشها را درک کند و

بکار بگیرد از جمله :

تنفس عمیق – سرفه : یکی از اهداف مراقبتهای پرستاری قبل ازعمل این است که به بیمار نشان دهید که چگونه بعد ازعمل

جراحی وضع تهویه و اکسیژن گیری خود را ( حداکثر دم را نگه داشته ) و بازدم را آهسته انجام بدهد.

مراقبت های قبل از عمل جراحی | آموزش به بیمار

مراقبت های قبل از عمل جراحی | آموزش به بیمار

،

بعد از چندین بار تنفس ، نفس کوتاهی بکشد و سرفه ای از عمق ریه انجام دهد ( تقویت تنفس ) اگر جراحی روی قفسه

صدری یا شکم بوده است پرستار قبلاً از جراجی به بیمار نشان می دهد که چگونه می تواند خط برش جراحی را بی حرکت

کند به این ترتیب فشار روی آن را به حداقل برساند و درد را کنترل کند بیمار باید کف دو دست را روبروی هم قرار بدهد و

انگشتان خود را تا اندازه ای در یگدیگر فرو کند به این ترتیب اگر دستها را در دو قسمت خط برش قرار دهد در هنگام سرفه

می تواند تا حد زیادی از حرکت محل زخم جراحی و بروز درد جلوگیری کند.

هدف از تمرین این سرفه این است که ترشحات ریه از جای خود کنده شده و خارج شود .

هدف از تحرک بدنی بیمار بعد از عمل جراحی بهبود گردش خون و تبادل مطلوب گازها در ریه است.

،

تغذیه – مصرف مایعات درمراقبت های قبل ازعمل جراحی :

،

اگر عمل جراحی برای صبح برنامه ریزی شده باشد می توان عصر روز قبل غذای سبک معمولی به بیمار داده شود و

از 12 شب به بعد یا 8 تا 10 ساعت قبل از عمل از خوردن آب و غذا خوداری شود (NPO ) اجتناب از مصرف

خوراکی آب و غذا قبل از عمل جراحی به منظور جلوگیری از آسپیراسیون انجام می شود.آسپراسیون در اثر بازگشت

غذا یا مایع از معده به حلق و ورود آن به داخل ریه ایجاد می گردد و ماده غذایی آسپیره شده بعنوان ماده خارجی عمل

می کند بعلت ایجاد آزردگی و واکنش التهابی مانع تبادل کافی هوا و حتی توقف آن در ریه ها می شود آسپیراسیون

عارضه جدی است که 60 تا 70 درصد موارد به مرگ منجر می شود.

مراقبت های قبل از عمل جراحی | آموزش به بیمار

مراقبت های قبل از عمل جراحی | آموزش به بیمار

پوشیدن گان،لباس مناسب اتاق عمل :

،

در این مرحله گان بیمار را پوشانده و آن را از پشت می بندید و اگر موی سر بیمار بلند باشد آن را بافته و با استفاده

ازکلاه کاغذی یکبار مصرف بطور کامل سر را بپوشانید . دهان بیمار را مورد بررسی قرار دهید دندانهای مصنوعی –

آدامس یا هر شی دیگر را از دهان بیمار خاراج کنید ( جلوگیری از آسپیراسیون ) تمام جواهرات و حتی حلقه بیمار را

خارج کرده اگر امکان پذیر نباشد نوار چسب باریکی روی آن را بپوشانید. تمام وسایل با ارزش بیمار از جمله دندانهای

مصنوعی با نام و مشخصات بیمار را روی آن نوشته و در محل مطمئن نگهداری کنید.

،

موارد زیر در مراقبت های قبل ازعمل جراحی مهم است :

،

1- تمام بیماران غیر از بیماران اورلوژی باید قبل از انتقال به اتاق عمل ادرار خود را تخلیه کنند.

2– بررسی وچک لیست قبل از عمل کامل و ضمیمه پرونده و توسط پرستار تایید و امضاء شده باشد.

3- حتما دستبند شامل مشخصات بیمار نوشته و در دست راست بیمار گره زده و بیمار را به اتاق عمل تحویل دهید به

همراه پرونده + رضاینامه عمل + تمامی گرانی ها و کلیشه های بیمار .

.

هدف ازمراقبت های قبل ازعمل جراحی بررسی اضطراب ، وضعیت تغذیه ای ، چاقی، اعتیاد به مواد مخدر ،الکل یا داروها ، وضعیت تنفسی ، وضعیت قلبی عروقی ، کارکبدوکلیه ها ، کارسیستم ایمنی بدن ،آماده کردن روده ، آماده کردن پوست ، آموزش بیمارقبل ازعمل جراحی ، تغذیه مناسب – مایعات قبل ازعمل جراحی ودرآخرپوشین لباس اتاق عمل می باشد.

مراقبت های قبل از عمل جراحی | آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد

مراقبت های قبل از عمل جراحی | آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد