بیماربعدازعمل جراحی قلب : شایعترین علل انجام جراحی های قلبی بیماری های شریان های کرونری قلب اختلال عملکرد دریچه ها و نقایص مادرزادی قلب هستند.امروزدرآموزش به بیماربه مراقبت بیماربعدازهرگونه عمل جراحی قلب می پردازیم. توجه شمارا به ادامه مطلب جلب میکنم..

Read more

تصوراشتباه بیماران ، پزشکان وداروسازان :

تصوراشتباه بیماران وبعضی از پزشکان ازانجا شروع می شود که وقتی سرما می خوریم اولین چیزی که به ذهنمان می رسد استفاده از
مسکن ها و چرک خشک کن ها می باشد حالادرادامه مطلب به دوازده نکته ازاشتباه رایج دربین بیماران وگاهی پزشکان وداروسازان …

Read more

همیشه يادگيری کمک‌های اوليه‌ از يک‌ کتاب‌ راهنما يا يک‌ دوره‌ آموزشی، با آنچه‌ در واقعيت‌ اتفاق‌ مي‌افتد کاملاً مشابه‌ نيست‌. اکثر ما در برخورد با موارد حقيقي‌ دچار نگرانيی می شويم‌. با مقابله‌ کردن‌ با اين‌ نوع‌ احساسات‌، بهتر قادر به‌ برخورد با موارد غيرمنتظره‌ خواهيم‌ بود…

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more