,

اقدامات‌ در وضعیت‌های اورژانس

اقدامات‌ در وضعیت‌های اورژانس

اقدامات‌ در وضعیت‌های اورژانس :

اقدامات وضعیت های اورژانس هر موقعیت‌ ، باید از یک‌ مجموعه‌ اقدامات‌ مشخص‌ پیروی کنید. از این‌ طریق‌، شما قادر خواهید بود موارد ضروری را اولویت‌ بندی کنید و شخصاً تصمیم‌ گیری کنید. گام‌های اصلی‌ عبارتند از: ارزیابی وضعیت‌، بی خطر کردن‌ محل‌، ارایه‌ کمک‌های اورژانس‌ و کمک‌ گرفتن‌ از دیگران‌. قبل‌ از دست‌ زدن‌ به‌ هر کاری، سعی‌ کنید بر احساسات‌ خود غلبه‌ کنید و یک‌ لحظه‌ بیندیشید. بسیار مهم‌ است‌ که‌ خود را در معرض‌ خطر قرار ندهید بنابراین‌ در مواردی که‌ خطرناک‌ است‌، به‌ سرعت‌ وارد نشوید. به‌ خطر وجود گاز یا بنزین‌ دقت‌ کنید. به‌ علاوه‌، سعی نکنید همه‌ کارها را به‌ تنهایی انجام‌ بدهید. <!–EndFragment

اقدامات‌ در وضعیت‌های اورژانس

اقدامات‌ در وضعیت‌های اورژانس-healt.ir

اولویت‌های کمک‌های اولیه‌  دراقدامات اورژانسی :

وضعیت‌ را ارزیابی کنید. به‌ سرعت‌ و با حفظ‌ خونسردی، آنچه‌ را که‌ رخ‌ داده‌ تحت‌ نظر بگیرید و به‌ دنبال‌ هرگونه‌ خطر تهدیدکننده‌ خود یا مصدوم‌ بگردید. هرگز خود را در معرض‌ خطر قرار ندهید. 

محل‌ را از خطر عاری‌ کنید. در حد توان‌، مصدوم‌ را از خطر محافظت‌ کنید اما به‌ محدودیت های‌ خودتان‌ هم‌ واقف‌ باشید. کمکهای‌ اورژانس‌ را ارایه‌ دهید.وضعیت‌ تمام‌ مصدومان‌ را ارزیابی‌ کنید تا بتوانید اولویتها را مشخص‌ کنید و اول‌ آنهایی‌ را که‌ دچار وضعیت‌های‌ تهدیدکننده‌ حیات‌ هستند درمان‌ کنید. 

از دیگران‌ کمک‌ بگیرید. به‌ سرعت‌ مطمئن‌ شوید که‌ هرگونه‌ کمک‌ طبی‌ ضروری‌ یا کمک‌های‌ تخصصی‌ درخواست‌ شده‌اند و در راه‌ هستند. 

ارزیابی وضعیت‌ دراقدامات اورژانسی :

رویکرد شما باید بسیار سریع‌ و در عین‌ حال‌ با حفظ‌ خونسردی‌ و کنترل‌ باشد. اولویت‌های‌ کاری‌ شما عبارتند از: شناسایی‌ هرگونه‌ خطر برای‌ خودتان‌، مصدوم‌ و ناظران‌، سپس‌ بررسی‌ امکانات‌ موجود و نوع‌ کمکی‌ که‌ ممکن‌ است‌ به‌ آن‌ نیاز داشته‌ باشید. هنگامی‌ که‌ پیشنهاد کمک‌ به‌ شخص‌ می‌دهید، بگویید که‌ از مهارت‌های‌ کمک‌های‌ اولیه‌ برخوردار هستید. اگر هیچ‌ پزشک‌، پرستار یا افراد کارآزموده‌ دیگری‌ در محل‌ حضور ندارند، با خونسردی‌ مسؤولیت‌ را بپذیرید.

اقدامات‌ در وضعیت‌های اورژانس ، ابتدا سؤالات‌ زیر را از خود بپرسید :

1- آیا خطر همچنان‌ وجود دارد؟

2- آیا جان‌ کسی‌ در معرض‌ خطر فوری‌ قرار دارد؟

3- آیا ناظری‌ برای‌ کمک‌ وجود دارد؟

4- آیا من‌ به‌ کمک‌ تخصصی‌ نیاز دارم‌؟ 

بی‌خطر کردن‌ محل‌ درزمان  اقدام  اورژانس :

شرایطی‌ که‌ منجر به‌ وقوع‌ حادثه‌ شده‌ است‌، می‌تواند همچنان‌ خطرزا باشد. فراموش‌ نکنید که‌ امنیت‌ خودتان‌ در درجه‌ اول‌ قرار دارد. اغلب‌ اقدامات‌ ساده‌ (مثل‌ خاموش‌ کردن‌ یک‌ سوییچ‌) برای‌ بی‌خطر کردن‌ محل‌ کفایت‌ می‌کند. اگر نمی‌توانید خطر تهدیدکننده‌ حیات‌ را از بین‌ ببرید، باید سعی‌ کنید بین‌ مصدوم‌ و محل‌ خطر، قدری‌ فاصله‌ ایجاد کنید و در صورت‌ امکان‌، میزان‌ خطر را به‌ حداقل‌ برسانید. به‌ عنوان‌ آخرین‌ اقدام‌، باید مصدوم‌ را از محل‌ خطر دور کنید (به‌ مبحث‌ « جابه‌جا کردن‌ بیماران‌ » مراجعه‌ کنید). معمولاً برای‌ جابه‌جا کردن‌ مصدوم‌ به‌ تجهیزات‌ و کمک‌های‌ تخصصی‌ نیاز خواهید داشت‌.

بی‌خطر کردن‌ وسیله‌ نقلیه‌ در برخورد با مصدومی‌ که‌ داخل‌ وسیله‌ نقلیه‌ است‌، خاموش‌ کردن‌ سوییچ‌ در اولویت‌ قرار دارد. این‌ عمل‌ خطر ایجاد آتش‌سوزی‌ ناشی‌ از شمع‌ اتومبیل‌ را کاهش‌ می‌دهد.

ارایه‌ کمک‌های‌ اورژانس‌ :

پس‌ از بی خطر شدن‌ محل‌، به‌ سرعت‌ یک‌ بررسی مقدماتی و ارزیابی اولیه‌ از هر مصدوم‌ انجام‌ دهید تا مصدومانی را که‌ به‌ کمک‌های اولیه‌ اورژانس‌ نیاز دارند، فوراً درمان‌ کنید. به‌ هر حال‌، درخواست‌ کمک‌ ضروری‌ را به‌ تأخیر نیندازید؛ در صورت‌ امکان‌، از یک‌ ناظر بخواهید که‌ این‌ کار را انجام‌ دهد. برای پی بردن‌ به‌ وجود یا عدم‌ وجود تنفس‌ در مصدوم‌، به‌ قفسه‌ سینه‌ وی نگاه‌ کنید. در مورد هر مصدوم‌، موارد زیر را بررسی کنید :

  • آیا مصدوم‌ هوشیار است‌؟
  • آیا راه‌ تنفس‌ باز است‌؟
  • آیا مصدوم‌ نفس‌ می‌کشد؟
  • آیا نشانه‌های‌ گردش‌ خون‌ در مصدوم‌ وجود دارند؟

مشاهدات‌ شما، اولویت‌ها و نیز زمان‌ نیاز به‌ کمک‌ و میزان‌ کمک‌ مورد نیاز را تعیین‌ می کنند. 

انجام‌ کمک‌های اورژانس‌ به‌ محض‌ برطرف‌ شدن‌ خطر، ارزیابی‌ اولیه‌ را انجام‌ دهید: بررسی کنید که‌ آیا راه‌ تنفس‌ مصدوم‌ باز

است‌، نفس‌ می کشد و نشانه‌های کار کردن‌ قلب‌ و گردش‌ خون‌ وجود دارند یا خیر. 

اقدامات‌ در وضعیت‌های اورژانس

اقدامات‌ در وضعیت‌های اورژانس

کمک‌ گرفتن‌ از دیگران‌ دراقدامات اورژانس :

گاهی‌ امکان‌ دارد که‌ همزمان‌ با چندین‌ کار مواجه‌ شوید: حفظ‌ امنیت‌، تماس‌ تلفنی‌ برای‌ درخواست‌ کمک‌ و آغاز کمک‌های‌ اولیه‌.

می‌توانید از افراد دیگری‌ برای‌ انجام‌ کارهای‌ زیر کمک‌ بخواهید :

  • بی خطر کردن‌ محل‌
  • آوردن‌ تجهیزات‌ کمک‌های اولیه‌
  • کنترل‌ ترافیک‌ و ناظران‌ 
  • کنترل‌ خونریزی یا نگه‌ داشتن‌ یک‌ اندام‌ 
  • خلوت‌ کردن‌ اطراف‌ مصدوم‌ 
  • انتقال‌ مصدوم‌ به‌ یک‌ مکان‌ بی خطر و امن

برخورد با ناظران‌ ممکن‌ است‌ افراد حاضر در صحنه‌ حادثه‌ بتوانند به‌ راه‌های مختلف‌ به‌ شما کمک‌ کنند (مثلاً آوردن‌ تجهیزات‌ یا کنترل‌ کردن‌ سایر ناظران‌). به‌ آنها بگویید که‌ آموزش‌های مربوط‌ به‌ کمک‌های اولیه‌ را پشت‌ سر گذارده‌اید و درخواست‌های خود را با صراحت‌ مطرح‌ کنید.

کنترل‌ کردن‌ ناظران‌ درحین اقدامات اورژانسی :

واکنش‌های ناظران‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ شود که‌ شما نگران‌ یا حتی عصبانی شوید. ممکن‌ است‌ این‌ افراد هیچ‌ آموزشی‌ درباره‌ این‌ کمک‌های

اولیه‌ ندیده‌ باشند و احساس‌ ترس‌ یا بی فایده‌ بودن‌ کنند. در صورتی که‌ این‌ عده‌ خود در حادثه‌ حضور داشته‌ باشند و یا شاهد آن‌ بوده‌اند، ممکن‌

است‌ آسیب‌ دیده‌ باشند و قطعاً دلواپس‌ و نگران‌ خواهند بود. اگر به‌ هر طریقی نیاز به‌ کمک‌ یک‌ ناظر داشتید، این‌ مطالب‌ را فراموش‌ نکنید.

روشی  قاطعانه‌ توأم‌ با خوش‌ رفتاری  به‌ کار بگیرید .

اقدامات‌ در وضعیت‌های اورژانس | آموزش به بیمار | بیمارستان قائم مشهد

اقدامات‌ در وضعیت‌های اورژانس | آموزش به بیمار