بیماریهای دریچه ای قلب آموزش به بيماران MVR-AVR

بیماریهای دریچه ای قلب آموزش به بيماران MVR-AVR

بیماریهای دریچه ای قلب MVR-AVR  راجب علائم ، جراحی ، فعالیت ها ، دارودرمانی ، توصیه های مهم درموردمصرف دارو ، رژیم غذایی ، مراقبت ازخودبعدازترخیص ازبیمارستان قائم ، ورزش ، شروع به کار ، توصیه های مهم و…