تغذیه دربیماران قلبی

تغذیه دربیماران قلبی

تغذیه در بیماران قلبی:اگر خواهان سلامتی و تندرستی هستید باید بدانید کدام غذا را بخورید و یا کدام غذا را نخورید.بدون شک تغذیه صحیح و پرهیز…